ททท.สำนักงานสุรินทร์ ขอเชิญร่วมสืบสานงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562 จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอำเภอขุขันธ์หน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงาน รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง    ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์    พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 นางสาวธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ เปิดเผยว่า งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี เป็นประเพณีที่ชาวอำเภอขุขันธ์และชาวจังหวัดศรีสะเกษที่มีเชื้อสายเขมรได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน งานจัดขึ้นในช่วงแรม 15 ค่ำเดือน 10 เป็นประเพณี สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

แต่เดิมนั้นจะประกอบพิธีเฉพาะในครอบครัวและชุมชน ต่อมาได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่และทำให้ผู้คนได้รู้จัก ปัจจุบันได้จัดงานบริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) อำเภอขุขันธ์ ภายในงานได้จัดพิธีกรรมต่างๆ และมีของเซ่นไหว้ให้ผู้คนได้รำลึกถึงบรรพบุรุษการจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามความเชื่อที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของชาว อำเภอขุขันธ์ ตลอดจนการใช้ประเพณีให้เป็นสายใยผูกพันในครอบครัว

 กิจกรรมในงานประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกันคือ 1.ขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้พิธีเซ่นไหว้อนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การประกวดสำรับเครื่องเซ่นไหว้  2.การแสดงแสง สี เสียงตำนานการสร้างเมืองขุขันธ์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา พิเศษ ปีนี้มีการ แสดงโขนเมืองขุขันธ์

 กิจกรรมในงานประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกันคือ 1.ขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้พิธีเซ่นไหว้อนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การประกวดสำรับเครื่องเซ่นไหว้  2.การแสดงแสง สี เสียงตำนานการสร้างเมืองขุขันธ์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา พิเศษ ปีนี้มีการ แสดงโขนเมืองขุขันธ์

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai