เทศกาลอาหารอร่อย และของดี 123 ปี เมืองคนงาม บ้านโป่ง

งาน "เทศกาลอาหารอร่อยและของดี 123 ปี เมืองคนงามบ้านโป่งและงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี 2562" เริ่มแล้ว โดยงานจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ริมแม่น้ำแม่กลอง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานราชบุรี เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ อำเภอบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดจัดงาน “เทศกาลอาหารอร่อย และของดี 123 ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง และงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี 2562” ในระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ริมแม่น้ำแม่กลอง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์เด่นของอาหาร และสินค้าท้องถิ่นประจำอำเภอบ้านโป่ง และของดีจังหวัดราชบุรี ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการร่วมกันสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจ และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามายังเมืองรอง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวเดินทางท่องเที่ยวเข้าเมืองรอง

 สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วยโซนต่างๆ อาทิ โซนเทศกาลอาหารอร่อยและของดี 123 ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง

 ชิม ... อิ่มอร่อยกับอาหารถิ่น กินแบบคนราชบุรี ไก่ย่างชุมชนบ้านบางตาล , สุดยอดตำนานอาหารโบราณชุมชนจีนแคะบ้านห้วยกระบอก และขนมหว่องฟ้ามู่ปั้น, ศิลปวัฒนธรรมการทำอาหารพื้นถิ่นชาวไทยมอญ ไท-ยวน ไทยลาวเวียง และอิ่มอร่อยกับอาหารและขนมร้านดังระดับตำนานใน อ.บ้านโป่ง อาทิ ข้าวแกงรถไฟสถานีหนองปลาดุก, ผัดไทยกุ้งสด นายโส่ยหนองอ้อ, ก๋วยเตี๋ยวเจ๊อิม, หมี่กรอบมธุรส เป็นต้น
โซนแสดงสินค้า OTOP และของดีอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ช้อปปิ้ง ... สินค้า OTOP ของดีเมืองบ้านโป่ง มากกว่า 40 ร้านค้า จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมาตรฐาน GAP และสินค้าราคาพิเศษจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ อาทิ สหกรณ์โคนมหนองโพ, SCG โซนการแสดงน้ำพุกลางแม่น้ำ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

 ชิลล์ ... ชมการแสดงน้ำพุกลางแม่น้ำแม่กลองประกอบแสง สี เสียง และดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ จากวงโยธวาทิตโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยอดีตแชมป์วงโยธวาทิตโลก, การประกวดสาวงามบ้านโป่ง, นิทรรศการเข้าขานตำนานเมืองคนงามบ้านโป่ง, การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มสตรี, ถนนคนใจศิลป์ Street Art และการแสดงท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำแม่กลอง เลือกซื้อของรับประทานและของฝากจากอำเภอบ้านโป่ง และเดินทางเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอบ้านโป่ง ตามจุดที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์, วัดโพธิ์รัตนาราม (วัดโพธิ์คู่), ภาพ Street Art ซึ่งกระจายตัวจัดแสดงอยู่บนอาคาร บ้านเรือน บริเวณตลาดบ้านโป่ง เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี                  หมายเลขโทรศัททพ์ 032 919 176 - 9 Facebook /Twitter / Instagram : ททท.สำนักงานราชบุรี
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี
148 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-919176-8 โทรสาร 032-919179 E-mail : tatratchaburi@tat.or.th
ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี - นครปฐม ได้ที่ Facebook / Twitter / Imstagram :  ททท.สำนักงานราชบุรี #เที่ยวภาคกลาง

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai