“ประเพณีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปี 2562”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน กำหนดจัดงาน “ประเพณีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปี 2562” เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามในประเพณีและวัฒนธรรมไทย และสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยมาอย่างยาวนาน  

 

            โดยในปี 2562 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดพิธีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร โดยวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เป็นวันอาสาฬหบูชา มีพิธีเดินเทียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 20.00 น. และวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเข้าพรรษา มีพิธีตักบาตรดอกไม้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 18.30 น.   

             นางรติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กิจกรรมการจัดงาน ในวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น บริเวณกำแพงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นักท่องเที่ยวจะได้พบกับ การจัดนิทรรศการด้านพุทธศาสนา โดยมีแนวคิดในการออกแบบ การตกแต่งด้วยเครื่องจักสาน เช่นถาด ตะกร้า หลากหลายขนาด ซึ่งเป็นงานฝีมือของชาวบ้านวางสลับเป็นเส้นคลื่นสร้างลวดลายให้กับกำแพงเชื่อมโยงด้วยการจัดตกแต่งพวงดอกไม้ เปรียบเสมือนการเชื่อมโยงและสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ที่ร้อยเรียงออกมาให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามและให้คงอยู่สืบไป   

              นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานสามารถถ่ายภาพคู่กับPhoto backdrop ที่ประดับด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม เพื่อเป็นที่ระลึก อีกทั้งชมการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย หุ่นละครเล็ก และการแสดงดนตรีไทยประยุกต์การแสดงดนตรีไทยพื้นบ้านพร้อมมีการจัดซุ้มสาธิตงานหัตถศิลป์ที่เป็นเรื่องราวของคุณประโยชน์และความสวยงามของดอกไม้ เช่น สาธิตการทำน้ำปรุง น้ำหอมไทยกลิ่นกาสะลอง  การพับมาลัยกระดาษ การทำวุ้นดอกไม้ สาธิตร้อยพวงมาลัยจากดอกไม้สด สาธิตพับดอกกุหลาบใบเตย การสาธิตทำบุหงารำไป เป็นต้น  

              ทั้งนี้ กำหนดการในช่วง 2 วัน จะแบ่งออกเป็น วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา จะมีประเพณีเดินเทียน (เวียนเทียน) เวลา 09.00 - 20.00 น. บริเวณรอบพระเจดีย์ชั้นใน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา จะมีประเพณีตักบาตรดอกไม้ เวลา 16.00 - 18.30 น. บริเวณกำแพงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนราชบพิธ และถนนเฟื่องนคร โดยในการตักบาตรดอกไม้ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มีจิตศรัทธา นำดอกไม้สดเช่น ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกบานไม่รู้โรย ดอกรัก ใบเตยหอม มาร่วมในการใส่บาตรเพื่อที่จะสามารถนำดอกไม้เหล่านั้นมาอบแห้งและใช้เป็นส่วนประกอบทำบุหงารำไป สำหรับเป็นของที่ระลึกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อสร้างความประทับใจและเป็นการนำเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

             นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสร้างความตระหนักในคุณค่าความเป็นมาของวัดราชบพิธฯ และชุมชนโดยรอบ จึงได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยวิทยากร อาจารย์จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา นำจิตอาสาและอาสามัครเดินเยี่ยมชมย่านชุมชนรอบวัดราชบพิธ และช่วยกันทำบุหงารำไป เพื่อมอบให้กับ พันธมิตรด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยต่อไป   

              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยเข้าร่วมงานพิธีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ ปี 2562 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของประเทศไทย พร้อมกันนั้น จะได้สร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ต่อไป

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai