ททท. ขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ําด้วยเรือสปีดโบ๊ท ในกิจกรรม “Speed Boat Premium Route @ Ayutthaya by TAT”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กําหนดจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการตลาด ประจําปี 2562 ส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย ด้วยการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ําด้วยเรือสปีดโบ็ท ในกิจกรรม “Speed Boat Premium Route @ Ayutthaya by TAT” ภายใต้โครงการ Premium Nostalgia More Legacy โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยว และขยายฐานนักท่องเที่ยว กลุ่มศักยภาพให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

ททท. ได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบันการท่องเที่ยวทางน้ําด้วยเรือสปีดโบ็ทกําลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ ที่มีกําลังซื้อสูง และต้องการท่องเที่ยวแบบพรีเมียม แต่ปัญหาที่ สําคัญอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวทางน้ําด้วยเรือสปีดโบ็ท ก็คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมน้ําส่วนใหญ่ไม่มี ทําจอดเรือ หรือท่าเทียบเรือ ทําให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่สามารถจอดเรือ เพื่อขึ้นไปท่องเที่ยวได้ ด้วยเหตุนี้ ททท. จึงได้กําหนดจัดกิจกรรม “Speed Boat Premium Route @ Ayutthaya by TAT” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 โดยนํานักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ําด้วยเรือสปีดโบ็ท

ซึ่งเส้นทาง ท่องเที่ยวทางน้ําในครั้งนี้เริ่มต้นจากจังหวัดนนทบุรี ล่องเรือไปตามแม่น้ําเจ้าพระยา ผ่านจังหวัดปทุมธานี และ ไปสิ้นสุดยังจุดหมายปลายทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองแห่งประวัติศาสตร์และราชธานีเก่า ตลอดเส้นทาง นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ําเจ้าพระยา ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวริมน้ํา อาทิ วัดวาอารามต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขนมไทย ร้านของฝากและของที่ระลึก ฯลฯ และได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบพรีเมียม สุดพิเศษ ที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมิรู้ลืม

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดจุดท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยว ทําให้การท่องเที่ยวทางน้ําด้วยเรือสปีดโบ๊ทสามารถเกิดขึ้นได้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางท่องเที่ยวทางน้ําด้วยเรือ สปีดโบ็ท และเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยว ศักยภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และ ยังเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนใน ท้องถิ่น อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai