การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง

เทศบาลเมืองพระประแดง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอพระประแดง และประชาชนชาวพระประแดง จัดงาน “ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองพระประแดง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อไป

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การร่วมจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562 ครั้งนี้” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ประเพณีสงกรานต์พระประแดง เดิมเรียกว่า “สงกรานต์ปากลัด” เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีศิลปวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ โดยหัวใจของงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง คือ การจัดขบวนแห่นางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย การฟื้นฟูสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน “สะบ้ารามัญ” วัฒนธรรมการแต่งกายและวิถีชีวิตของชาวมอญ (ชาวไทยเชื้อสายรามัญ)  โดยงานในปีนี้มีกิจกรรมสำคัญดังนี้

วันที่ 19 – 21 เมษายน 2562 เวลา 20.00 – 24.00 น.  ชมการละเล่นสะบ้ารามัญ , ชมการแสดงทะแยมอญ , ชมการแสดง แสง สี ณ อุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า , ชมการแสดงดนตรีไทย จากศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองพระประแดง , ชมการกวนกาละแม ของดีเมืองพระประแดง วันที่ 19 เมษายน 2562         เวลา 20.00 น.  ชมการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายพระประแดง วันที่ 21 เมษายน 2562           เวลา 15.00 น. ชมขบวนแห่งรถสงกรานต์พระประแดง , รถบุปฝาชาติและขบวนสาวงาม , พิธีปล่อยนก – ปล่อยปลา ณ บริเวรสระน้ำหน้ามณฑป พระอารามหลวงวัดโปรดเกศเชษฐาราม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง โทร. 0 2463 4841  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา โทร 0 3851 4009  เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น. Call Center 1672  และทางเฟชบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/tatchachoengsao

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานฉะเชิงเทรา 203 ถนนหน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์  0 3851 4009  โทรสาร  0 3851 4008 www.facebook.com/tatchachoengsao  E – mail 

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai