เปิดงานประเพเพณี "กินข้าวแลงแญง" หรือประเพณี "กำฟ้า ป่าแดง ครั้งที่ 40"

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ พาสื่อมวลชนจากส่วนกลางเข้าเยี่ยมชมในพิธีเปิดงาน ประเพณีกำฟ้า ป่าแดง จ.พิจิตร ครั้งที่ 40 งานได้จัดขึ้นที่ โรงเรียนวัดป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

                 นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครสวรรค์

ที่บ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  มีอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อและสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นอย่างหนึ่ง ก็คือ การทอผ้า ที่นี่มี่ ได้มีผ้าทอที่มีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร ( 1939 เมตร ) อยู่ด้วย

 การแสดงในพิธีเปิดงาน จะเน้นถึง "ผ้าทอ"ที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของท้องที่ ที่นำมาให้เห็นถึงสีสัน และแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น

งานประเพณีกำฟ้า สักการะแผ่นดิน ไทยพวน 23 จังหวัด เป็นงานบุญพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งของลาวพวนบ้านป่าแดง อำเภอตะพานหิน ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นการบูชาหรือเคารพเทวดาฟ้าดิน

ชาวบ้านต่างมาช่วยในการแสดงอย่างเต็มที่

ผู้คนมาร่วมงานเต็มสนามของโรงเรียนวัดป่าแดง

งานนี่ได้จัดมาเป็นประจำ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 40 นับว่า เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของคนตะพานหิน ที่ได้ร่วมอนุรักษ์ ประเพณีนี้ขึ้นมา  

นางรำก็ผู้เฒ่าในพื้นที่มาช่วยในการแสดง

ก็ถือว่าเป็นการประยุกต์กันระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับการนำเสนอ ผ้าทอ ซึ่งเป็น อุตสาหกรรมหลักของท้องถิ่น เพือเป็นการประชาสัมพันธ์ถึง ผ้าทอบ้านป่าแดง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มขึ้น ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครสวรรค์ ที่เอื้อเฟื้อในการรีวิวในครั้งนี้

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai