เงินรางวัลกว่า 200,000 บาท รอคุณ..อยู่ที่นี่ ..!!! กับ การประกวด Viral clip หัวข้อ “More Fun@ตะวันออก" ภายใต้แนวคิด " สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า...ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร "

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก ขอเชิญ นักเดินทาง ส่งผลงาน Viral clip หัวข้อ “More Fun@ตะวันออก ภายใต้แนวคิด " สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า...ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร" ของจังหวัด ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก

รางวัลการประกวด รางวัลรวม ๒ จังหวัด มูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมโล่เกียรติยศ 
รางวัล จังหวัดละมูลค่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท )
ประเภทการประกวดคลิป ( มูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท )
- รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล 
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล 
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล 
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ประเภทไวรัล คลิป ( VIRAL CLIP ) ยอดนิยมสูงสุด ( POPULAR VOTE )
- รางวัลคลิปยอดนิยม จังหวัดละ ๑ รางวัล
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
ประเภทผู้เข้ารอบ และผู้ชนะเลิศ รวม ๑๐ เรื่อง/จังหวัด ( รอบสุดท้าย ) 
- รางวัลใบประกาศเกียรติคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก พร้อมของรางวัลพิเศษ
หลักเกณฑ์การประกวด
เปิดรับผลงานการประกวดไวรัล คลิป ( เปิดรับสมัครพร้อมกัน ๒ จังหวัด ) 
เปิดรับ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
การตัดสินการประกวดไวรัล คลิป ( ตัดสินรอบละ ๑ จังหวัด ) 
จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
การตัดสินคัดเลือกผู้เข้ารอบจังหวัดละ ๑๐ รางวัล 
ใช้เกณฑ์การตัดสินและให้คะแนนผลงานการประกวดไวรัล คลิป ตามที่ผู้จัดฯ กำหนด 
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คำตัดสินจากคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด
การตัดสินการประกวดไวรัล คลิป ประเภท POPULAR VOTE จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ***เปิดโอกาสให้บุคคล ประชาชนทั่วไปร่วมให้คะแนนการตัดสิน รางวัล POPULAR VOTE
ผ่านทางระบบออนไลน์ จากผู้ที่ได้รับการตัดสินเข้ารอบ ๑๐ รางวัล ( ในแต่ละจังหวัด ) 
สามารถร่วมให้คะแนนโหวตได้ทางแฟนเพจ เที่ยวตะวันออก ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก
***กำหนดการให้คะแนนจากยอด LIKE และ ยอด SHARE

ประกาศผลรางวัล 
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ประเภทรางวัลประกวดคลิป ) ของทั้งสองจังหวัด
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ประเภทรางวัลยอดนิยม POPULAR VOTE) ของทั้งสองจังหวัด
มอบรางวัล วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท. ) สำนักงานใหญ่ 
***ผู้ที่ได้รับรางวัล ทุกรางวัล จะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง 
ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานใหญ่ หรือส่งตัวแทนรับรางวัล 
โดยมีเอกสารประกอบการรับรางวัล ดังนี้ บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของ
ตัวแทนที่มารับรางวัล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล ลงลายมือชื่อและรายละเอียด
พร้อมหนังสือมอบอำนาจให้เรียบร้อย (ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามระเบียบที่กำหนด)
เผยแพร่ออนไลน์ 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และผู้ดำเนินการจัดประกวดฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. ๐๙๕-๙๕๐-๑๕๕๙ , ๐๘๕-๕๕๓-๙๘๗๒, ๐๙๗-๙๒๑-๒๙๒๙
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2985307811494950&id=184497108242715 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2097589533618049&id=100001010698048 http://www.phototechthailand.com/articles/799 หรือสามารถสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่ https://docs.google.com/…/1G7ZDD7IqJDht6FgKzf3gGH1ixiH…/edit

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai