Amazing Thailand Countdown 2019 @ Satun Wonderful & Color เปิดงานแล้ว ณ จุดชมวิวชายหาดปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดสตูล ได้ทำพิธีเปิดงาน Amazing Thailand Countdown 2019 @Satun Wonderful & Color เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีกำหนดจัดงานในวันที่ 30-31 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00-24.00 น. ณ จุดชมวิวชายหาด  ปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู โดยมี  นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 

นางสมฤดี  จิตรจง ที่ปรึกษา 10 ททท. กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ในปี 2562 ที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้จากเดิมที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลัก ให้กระจาย ตัวสู่เมืองรองมากขึ้น จังหวัดสตูลถือเป็นเพชรเม็ดงามอีกจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคภาคใต้ของไทย ซึ่งนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีอาหารถิ่นที่มีความหลากหลายเป็น ที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวแล้ว จังหวัดสตูลยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความ เก่าแก่และโดดเด่น จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณี (Geopark) ขององค์กร UNESCO ในลําดับที่ 120 ของโลก เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561  

และจากแนวโน้มการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังจังหวัดสตูลอย่าง ต่อเนื่องในปี 2559 เป็นจํานวน 1.37 ล้านคน  // ปี 2560 เป็นจํานวน 1.44 ล้านคน // ป็ 2561 เป็นจํานวน 1.53 ล้านคน รวมทั้งอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เติบโต สูงขึ้น จนปี 2560 มีจํานวนห้องพัก 3,711 ห้อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงมีการ จัดตั้งสํานักงาน ททท. ประจําจังหวัดสตูล เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา 

การจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2019 at Satun Wonderful and Color จัดข้ึนโดยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน  ภายใต้แนวคิด “นับถอยหลังข้ามกาลเวลา .......สู่อุทยานธรณีสตูล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวกระจายตัวมายัง จังหวัดสตูล และนําเสนอภาพลักษณ์ที่สวยงามของสตูลผ่านสื่อมวลชน  การจัดงานในวันที่ 30-31 ธันวาคม 2561 ณ จุดชมวิวปากบารา โดยมีกิจกรรม มากมาย อาทิ ขบวนแห่คานิวัล อุโมงค์ไฟฟอสซิล การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง การออกร้านค้าสินค้าที่ระลึก อาหารอร่อยของจังหวัดสตูล มากกว่า 60 ร้านค้า กิจกรรมแชะแล้วแชร์ เพื่อประชาสัมพันธืจังหวัดสตูลในลักษณะการ บอกต่อประสบการณ์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวออก เดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่สวยงามในอําเภอต่าง ๆ ของสตูล   

ไฮไลท์ที่สําคัญของงานนอกจากจะมีขบวนแห่คานิวัลแล้ว ยังมีการจุดพลุ กลาง ทะเล พร้อมยิงเลเซอร์ แสง สี เสียง  Countdown ในคืนที่ 31 ธันวาม เพื่อรับศักราช ใหม่วันที่ 1 มกราคม 2562   การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด และเผยแพร่ ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว  ตลอดจนความงดงามในน้ําใจไมตรีของชาวสตูลแล้ว   ททท. จังหวัดสตูล รวมทั้งพันธมิตรผู้จัดงานยังคํานึงถึงการท่องเที่ยวอย่าง รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยวันที่ 1 มกราคม 2562 จะมีการจัดกิจกรรมรวม พลังเก็บขยะ (Big Cleaning Day) ณ บริเวณสถานที่จัดงาน และมอบอุปกรณ์กีฬาและ ทุ่นลอดเรือ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ต่อไป  

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai