พ่อเมืองพะเยา พาสื่อ ลุย Fam Trip พร้อมเปิดตัว Application “KWAN PHAYAO”

จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม  Fam Trip เปิดตัว Application “KWAN PHAYAO”พร้อมเชิญสื่อมวลชนเข้าทดสอบ App  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา และจังหวัดพะเยาเพื่อกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือน

ในกิจกรรม Fam Trip ก็เริ่มจากการสำรวจนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญบริเวณรอบของ กว้านพะเยา และมาจุดไฮไลต์สำคัญคือ การทดสอบและทดลองใช้จริง ในสถานที่จริงของ Application “KWAN PHAYAO”

Application "Kwan Phayao" จะรวมทุกเรื่องราวการท่องเที่ยวในกว๊านพะเยาในอีกมิติใหม่โดยใช้เทคโนโลยี AR ที่จะแสดงข้อมูลจุดท่องเที่ยวแบบ3 มิติพร้อมเสียงบรรยาย เป็นการท่องเที่ยวที่ล้ำยุค ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับ ประสบการณ์ใหม่ให้กับ ธรรมชาติ ประวัติความเป็นมา และตำนานของที่ท่องเที่ยวที่มีชีวิตมากยิ่งขึ้น 
 

มุมมองต่างๆที่ผ่าน  Application "Kwan Phayao" จะเป็นภาพเสมือนจริงและจะมีการเปลี่ยนทิศทางและมุมมองตามตำแหน่งที่เราอยู่ ไม่ใช่ภาพเดิม นิ่งๆ จึงทำให้เหมือนกับว่า เราได้ก้าวเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความสนุกสนานเพิ่มยิ่งขึ้น มีทั้งระบบ IOS และระบบ Android  *AR  ชื่อเต็มคือ Augmented Reality Technology  ซึ่งหมายถึง เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริงและ โลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกัน ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบบนโลกเสมือน (virtual world)

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่าการเปิดตัว Application “KWAN PHAYAO” ที่บอกเล่าเรื่องราวของกว๊านพะเยาและชุมชนโดยรอบในทุกมิติ ภายใต้โครงการ “พัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน” โดย เนื้อหาประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยว 4 ด้าน ได้แก่ ด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม และตำนาน ที่สะท้อนถึงบรรยากาศความสวยงาม ของกว๊านพะเยาในอดีต ผ่านพิกัดระบุตำแหน่ง GPS และ AR Marker รวมทั้งสิ้น 25 จุด โดย AR ที่แสดงผลบนแอปพลิเคชัน จะมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบโมเดล 3 มิติ จำนวน 15 จุด และรูปแบบวีดิโอจำนวน 10 จุด ซึ่งจะกระจายตามจุดต่าง ๆ ในกว๊านพะเยาและชุมชนโดยรอบ จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาให้เติบโตขึ้น และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดให้ได้ 1.5 ล้านคนต่อปี ภายใน 8 ปี เพื่อให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ ทั้งนี้การเปิดตัว Application “KWAN PHAYAO” พร้อมการทดสอบใช้จริง ณ สถานที่จริงคือบริเวณกว้านพะเยา พบว่าสามารถใช้เสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ให้มีความตื่นเต้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai