หลงเสน่ห์แห่งภูมิปัญญา สัมผัสอัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เหนือสุดแดนอีสาน จังหวัดบึงกาฬ

ค้นเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาสุดครีเอท เยือนถิ่นวิถีชุมชนท่องเที่ยวอันน่าหลงใหล ยลโฉมความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางแห่งธรรมชาติ เหนือสุดแดนอีสานจังหวัดบึงกาฬ สัมผัสเอกลักษณ์แห่ง "วิถีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่า ท่องเที่ยวบึงกาฬตามแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 8 อำเภอ 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมท่องเที่ยว Press Tour โดยนำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่สัมผัสชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดบึงกาฬ เพื่อประชาสัมพันธ์เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางสู่ชุมชน อันนำไปสู่การกระจายรายได้ สร้างฐานรากเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้ “โครงการ สื่อสารสร้างการรับรู้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดบึงกาฬ” โดยเสิร์ฟเส้นทาง Press Tour ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 8 อำเภอ ในจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 2 เส้นทาง ประกอบไปด้วย เส้นทางที่ 1 อำเภอศรีวิไล อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงกาฬ อำเภอปากคาด, เส้นทางที่ 2 อำเภอบึงโขงหลง อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ อำเภอโซ่พิสัย เราจะไปในเส้นทางที่ 1 อำเภอบึงกาฬ,อำเภอปากคาด,อำเภอศรีวิไลและอำเภอบุ่งคล้ากัน

จุดหมายแรกของเราคือ "บ้านแสงเจริญ" สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทญ้อ กัน โดยมีชาวบ้านมาฟ้อนรำต้อนรับ  

“แดเนียล เฟรเซอร์” ฝรั่งผู้มีหัวใจหลงรักเมืองไทย จากรายการ "หลงรักยิ้ม" ก็อดไม่ได้ที่จะออกไปร่ายลีลาฟ้อนรำกับกลุ่มชาวบ้านที่มาต้อนรับ

บ้านแสงเจริญ อยู่ในตำบลนาแสง อำเภอ ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ดังคำกล่าวว่า แดนถิ่นธรรม หนองแวงคำงามตา น่าศึกษาวัดโพธิ์ชัยศรี ประเพณีแห่รูปเหมือน เชิญมาเยือนเผ่าพันธุ์ญ้อ ศึกษาต่อวัฒนธรรม โอทอปเลิศล้ำแสงเจริญ เชิญชมงานกตัญญูพระครูโพธิ์ฯ ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนที่บรรยายถึงชีวิตชุมชนของชาว "บ้านแสงเจริญ"

ตัวอย่างสินค้าโอทอป ฝีมือชาวบ้านที่มีจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว

 อาหารถิ่นที่รอนักท่องเที่ยวมาลิ้มลอง และใช้ชีวิตร่วมกับชาว บ้านแสงเจริญ ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อสินค้า OTOP หรือสำรองการเดินทางล่วงหน้า คุณสุนทร พันป้องซอด ผู้ใหญ่บ้านแสงเจริญ โทร. 065-497-840

วัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอก ตั้งอยู่บนภูทอก ซึ่งมี 2 ลูกคือ ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย ส่วนที่นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถชมได้คือภูทอกน้อย ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับ"บ้านแสงเจริญ" ไฮไลต์สำคัญคือการขี้นสะพานไม้แห่งศรัทธา ที่สร้างขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจของ พระ สามเณร และชาวบ้าน ซึ่งจะต้องเดินเท้าผ่านสะพานไม้เหล่านี้ ทั้งสิ้น 7 ชั้น ในแต่ละชั้นจะมีความหมายต่างกัน และที่นี่ทัศนียภาพอันงดงามให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬที่ไม่ควรพลาด

“หินสามวาฬ” อยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ มีอายุราว 75 ล้านปี มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน เมื่อมองจากระยะไกลหินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่นี่เป็นไฮไลต์ของจังหวัดที่จะมีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับบรรยากาศและความสวยงามของที่นี่ อีกจุดหนึ่งที่ที่แนะนำคือ "ประตูสิงห์" อีกมุมหนึ่งที่แนะนำให้แวะชมพระอาทิตย์ตก จะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆที่ชวนหลงไหลอยู่ด้วย

 "ท่องเที่ยว 3 วิถี ที่บุ่งคล้า" วิถีชีวิต ไทญ้อ วิถีโขง วิถีคล้า ได้ที่บ้านบุ่งคล้า

"บ้านบุ่งคล้า" อยู่ที่ อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  สัมผัสวิถีอันผูกพันของชาวบุ่งคล้า ชาวบ้านบุ่งคล้าใช้ภาษาถิ่น ที่เรียกว่า ภาษาญ้อ สะท้อนถึงวัฒนธรรมของหมู่บ้าน ที่ยังคงอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมจากอดีตมาจนปัจจุบัน

สัมผัสวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขง ดูวิถึชีวิตชมชนของสองฝั่งลำน้ำ หนึ่งในการท่องเที่ยวที่ที่ "บ้านบุ่งคล้า"อยู่น่าสนใจ

 โอท็อปที่บ้านบุ่งคล้า มีผลิตภัณฑ์จักสานจากกลุ่มฝึกอาชีพของหมู่บ้าน เช่น กลุ่มจักสานตระกร้าจากเชือกฟางยางพารา กลุ่มงามเนอะ กลุ่มดอกไม้ที่สร้างสรรค์ชิ้นงานอันน่าสนใจ รวมถึงผ้าทอลายสวยงาม สอบถามรายละเอียดการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่บ้านบุ่งคล้าได้ที่ นายธนเดช แสงสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน โทร. 063-359-6149

"คารวะสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ น้ำจั้นไหล ต้นไคร้งาม เลื่องลือนามเรือกำปั่น มหัสจรรย์ต้นจำปา บูชาบุญข้าวจี่ ประเพณีถวายปราสาทผึ้ง" ที่นี่คือ "บ้านท่าไคร้" อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

"บ้านท่าไคร้" เป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประเพณีท้องถิ่นเก่าแก่มากมาย ซึ่งยังคงมีการสืบสานให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านที่บ้านท่าไคร้มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา โดยมีหลวงพ่อพระใหญ่ เป็นศูนย์รวมจิตใจ มาที่บ้านท่าไคร้ จะได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ลาบน้ำอ้อม แกงหน่อเลา ห่อหมกปลาร้าสมุนไพร ผัดยอดฟักทอง และขนมขึ้นชื่อ ข้าวสัมปิกับขนมเทียนแก้ว

ติดต่อท่องเที่ยวที่ บ้านท่าไคร้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายวีระชัย แก้วเทพ ผู้ใหญ่บ้าน โทร. 093-513-6685

ณ สุดเขตแดนสยาม ชายฝั่งลำน้ำโขง ที่วัดอาฮงศิลาวาศ บึงกาฬ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา บริเวณแม่น้ำโขงหน้าวัด เป็นจุดที่ตั้งของ "แก่งอาฮง" แก่งหินกลางลำน้ำโขง เชื่อว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขง จนบางทีก็เรียกจุดนี้ว่าเป็น “สะดือแม่น้ำโขง” สังเกตได้ลักษณะจะเป็นคุ้งน้ำที่มีกระแสไหลวน มีตำนานเล่าขานว่า ถ้ามีคนตกน้ำตกตายเหนือแก่งอาฮงขึ้นไป ไม่ว่าที่ใด หากหาศพไม่พบ ก็จะหาได้ที่แก่งอาฮง ที่ริมฝั่งโขงหน้า"วัดอาฮงศิลาวาส" จากบริเวณหน้าพระอุโบสถ จะมองห็นน้ำจะไหลเชี่ยววนจนเป็นหลุมรูปกรวย นอกจากนี้อีกทั้งยังเป็นจุดชม“บั้งไฟพญานาค”อีกจุดหนึ่งของแม่น้ำโขงอีกด้วย

 "ดินแดนแห่งวัฒนธรรม งามลำ้บุญประเพณี  ธานียางพารา เศรษกิจล้ำค่า ไร่นาสมบูรณ์ พุทธคุณห้าพระองค์ ถิ่นนี้นาดงน้อย" บ้านนาดงน้อย อยู่อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ที่นี่ตั้งขึ้นตามภูมิศาสตร์ เนื่องจากแต่ก่อนเป็นพื้นที่ป่าดงดิบมีพันธุ์ไม้นานาชนิด และพื้นที่รอบป่าเป็นที่ราบลุ่ม สลับกับที่ดอนลักษณะดินเหนียว เหมาะกับการปลูกยางพารา และการทำนาปลูกข้าว ขาวบ้านจึงเรียกว่า "นาดง" 

น้องๆชาวบ้านนาดงน้อยคอยให้การต้อนรับ

 หลังจากไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลแล้ว เราก็มานั่งรถอีแต็กไปเที่ยวบ้านนาดงน้อยกัน

นั่งรถอีแต็กเป็นคาราวานพาทัวร์พื้นที่นาดงน้อย ผ่านทั้งสวนยาง ไร่นา และมองดูวิถีชุมชนของชาวบ้านที่ยังไม่เปลี่ยนแปรไปตามโลกมากจนเกินไปนัก ชมพิพิธภัณฑ์ชาวนา ดูการเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมที่ใช้คนเกี่ยว

ตัวอย่างสินค้า โอท็อป ที่ชาวบ้านนำมาผลิตออกจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว

สนใจของดี OTOP แห่งบ้านนาดงน้อย เค้าแบ่งประเภทสินค้า และผู้ดูแล ก็ตามนี้เลยนะครับ
-ผ้าห่มโลมา/ที่นอนปิกนิก/หมอนข้าง/หมอนรองคอ
กลุ่มทอผ้าบ้านนาดงน้อย โทร. 084-327-3100
-ผ้าขาวม้า/ผ้าพันคอ
กลุ่มทอผ้าขาวม้า โทร. 084-797-5951
-หมวกจักสานไม้ไผ่ชะลอม
กลุ่มจักสาน โทร. 096-353-2846
-ไข่เค็ม/ปลาร้าบอง/กล้วยฉาบ
นางละมัย พลรักษ์ โทร. 082-229-6528

สัมผัสวิถีอันเรียบง่าย ยึดมั่นความพอเพียง
ติดต่อสอบถาม นายรวมทรัพย์ คำเพ็ชร กำนันบ้านนาดงน้อย โทร. 082-229-6528

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai