งานประเพณีลอยกระทงสาย ต าบลเกาะช้างใต้

ใกล้จะถึงเทศกาลสำคัญของคนไทย กับเทศกาลลอยกระทง ที่จะจัดขึ้นทุกวันเพ็ญ เดือน ๑๒ หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ทำให้สามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสง จันทร์ส่องกระทบลงมา เป็นภาพที่ดูงดงามเหมาะแก่การชมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในหลาย ๆ พื้นที่ก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และในปีนี้พื้นที่จังหวัดตราดก็ได้มีการจัดงานด้วยเช่นกัน    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด อำเภอเกาะช้าง อุทยานแห่งชาติหมเู่กาะช้าง  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจงัหวัดตราด สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด และชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก กำหนดจัดงาน ประเพณีลอยกระทงสาย ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สะพานท่าเทียบเรือสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม อันดี ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลวันลอยกระทง และยังมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดกระทง พิธีบูชาขอขมาพระแม่คงคา การจำหน่ายสินค้าชุมชน/ อาหารพื้นบ้าน ชมสีสันเรือไดหมึกลอยลำกลางทะเลรอบสถานที่จัดงาน และพิเศษสุด ๆ กับการลอยกระทงสาย ๒๕๖๑ ลูก พร้อมทั้งเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานแต่งกาย ชุดชาวเล เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับบรรยากาศการลอยกระทงสาย ตามวิถีพื้นบ้านของชาวตำบลเกาะช้างใต้ 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้  โทรศัพท์. ๐๓๙๕๕๓-๐๕๙ และททท. สำนักงานตราด โทรศัพท์. ๐๓๙-๕๙๗-๒๕๙ –๖๐ 

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai