งาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี” วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี” เนื่องในวันออกพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมือง จ.สระบุรี

นางอรสา  อาวุธคม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  เนื่องในวันออกพรรษาของทุกปี วัดพระพุทธฉาย  จังหวัดสระบุรี  ได้กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี” ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่อดีต และมีตำนานกล่าวว่า เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระชนมายุอยู่นั้น  ทรงเสด็จขึ้นไปโปรด พระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์  และเสด็จกลับมายังโลกมนุษยที่เมืองสังกัสสะคีรี ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 โดยประชาชนต่างมารอเฝ้ารับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันนั้นกล่าวได้ว่าเป็นวันเปิดโลก ทำให้โลกมนุษย์ สวรรค์ และนรกต่างเห็นกันและกัน  ประชาชนจำนวนมากที่มาเฝ้ารอรับเสด็จต่างปรารถนา ใส่บาตรพระพุทธองค์ โดยประชาชนที่อยู่ห่างออกไป ไม่สามารถจะใส่บาตรได้ถึง จึงใช้วิธีการโยนอาหารของตนลงในบาตรของพระพุทธเจ้า และพระสาวก โดยอาหารเหล่านั้นตกลงในบาตรเป็นที่อัศจรรย์

ในปัจจุบัน  การตักบาตรด้วย “ข้าวต้มลูกโยน” นับวันจะเลือนหายไป  ดังนั้นจึงควรจะมีการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเช่นนี้ให้อยู่คู่จังหวัดสระบุรีต่อไป  และประเพณีดังกล่าวยังจัดรวมอยู่ในปฏิทินปีท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี  โดยในปีนี้ทางจังหวัดสระบุรีได้กำหนดให้มีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมือง จ.สระบุรี สำหรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน ภายในบริเวณวัดพระพุทธฉายมีชาวบ้าน และชุมชนใกล้เคียงได้จัดเตรียมข้าวต้มลูกโยนไว้จำหน่ายแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานด้วย              นอกจากนี้  ทุกท่านจะได้ชมขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน  และขบวนการแสดงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม  พร้อมชมการประกวดทำข้าวต้มลูกโยน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  วัดพระพุทธฉาย โทร. 036-303169, 087 9961085 และ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-246076-7         ได้ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 หรือ Fanpage : Tat Ayutthaya

กำหนดการ การจัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี” วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี   วันที่ 25 เดือนตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น.        - ชมขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน และขบวนนางรำ พร้อมกันบริเวณค่ายลูกเสือเก่า

เวลา 07.15 น.   - นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีเดินทางถึง    ณ   บริเวณค่ายลูกเสือเก่า

 • การแสดงรำวงสระบุรี

เวลา 07.30 น.   - นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน และขบวนนางรำ เคลื่อนขบวนออกไปยังวัดพระพุทธฉาย

08.30 น.         - นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ถึงบริเวณลานสนามหญ้าบริเวณวัดพระพุทธฉาย

                       - นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

                       - ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล

                       - ประธานสงฆ์ให้ศีล

              - นายอำนาจ  แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี กล่าวรายงาน

                       - นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวเปิดงาน

                       - คณะสงฆ์สวดถวายพรพระ

                       - นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

                       - คณะสงฆ์อนุโมทนา

                       - ประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ กรวดน้ำ รับพร

                       - การแสดงเหตุการณ์จำลอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

                       - พิธีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน

10.30 น.         - เสร็จพิธี

หมายเหตุ : การแต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ

 

  ดาวน์โหลด iOS App Store
  ดาวน์โหลด Android Google Play
  เฟสบุ๊ค หนึ่งในไทยแลนด์เวิลด์แอนด์สปายส์
  ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 092-280-4844 คุณวิทยา


  ออกแบบโดย touronthai